Savo Dezinfekcia bez chlóru

Výrobca:ostatní
Kód produktu:sk50033
balenie Vaša cena s DPH do košíka
700ml 2.52 skladom
ks

Dezinfekčný prostriedok Savo Univesal s rozprašovačom je určený na dezinfekciu vody a povrchov v domácnosti. Spoľahlivo likviduje baktérie, vírusy, riasy a huby. Objem 500 ml. Použitie - dezinfekcia povrchov: na podlahy, kuchyne, sanitárne predmety a sanitárnu keramiku použite roztok 2 l prípravku Savo Original a 9 l vody, nechajte pôsobiť 30 minút. Silné znečistenie najprv mechanicky odstráňte. Hračky, predmety a plochy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, opláchnite po 30 minútach pitnou vodou.

Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte.

 

POZOR

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/aerosol.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Zneškodnite nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu.