Sanytol

Výrobca:Marca Sk
Kód produktu:42631200
balenie Vaša cena s DPH do košíka
500ml 3.24 skladom
ks

Sanytol dezinfekčný rozprašovač vyčistí a dezinfikuje všetky povrchy. Je účinný tiež proti Sallmonele a Listerii. Účinne odstraňujú plesne, baktérie a vírusy bez chlóru. Dermatologicky testovaný.

Biocídny prípravok používajte bezpečne. Pred použitím čítajte priložené pokyny. U citlivých materiálov urobte najprv skúšku nanesením prípravku na málo viditeľnej časti. Nemiešajte s lúhom ani inými čistiacimi prostriedkami. Pokožka: Postihnuté miesto umyte mydlom a vodou a ošetrite vhodnými reparačnými prostriedkami. Oči: V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Požitie: V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Nepožívať. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. Tel.: 02/54774166 (24h denne).

Biocídny výrobok! Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.