Sanytol osviežovač vzduchu horská vôňa

Výrobca:Marca Sk
Kód produktu:42639430
balenie Vaša cena s DPH do košíka
300ml 3.15 skladom
ks

Sanytol – expert na dezinfekciu bez chlóru, vyvinul dezinfekčný osviežovač pre perfektnú hygienu domova a príjemný pocit sviežosti. Dezinfekčný osviežovač vzduchu neutralizuje pachy a zabíja 99,9% mikroorganizmov vo vzduchu, na povrchu aj textíliách. Zápach neprekrýva, ale odstraňuje jeho príčiny. Sanytol dezinfekčný osviežovač vzduchu je ideálny na čistenie vzduchu vo veľmi navštevovaných alebo v málo vetraných miestach. Účinne odstraňuje tabakové pachy, pachy v kuchyni, na toaletách, v skrini i v aute. Taktiež je vhodný na dezinfekciu povrchov ako sú koberce, závesy, matrace, vankúše, autosedačky, kľučky, počítače, telefóny, nádoby na odpadky, vypínače, záchodové misy. Sanytol je skvelým pomocníkom v každej domácnosti.

NEBEZPEČENSTVO

Mimoriadne horľavý aerosól.

Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Nepožívať.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, pokiaľ obsah nie je celkom spotrebovaný.

Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Podľa možnosti odstráňte prípadné kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.

Neprepichujte ani nespaľujte, ani po použití.

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

Chráňte pred horúčavou, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zápalnými zdrojmi. Zákaz fajčenia.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Nevdychujte pary. Biocídny prípravok používajte bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Nepoužívajte na iné účely, než pre ktoré je výrobok určený. Prípravok rozprašujte krátkym stlačením a celková doba rozprašovania by v miestnosti o veľkosti 10m² nemala presahovať dobu 10 sekúnd. Nestriekajte na potraviny ani na plochy, ktoré sú s nimi v kontakte. Neaplikujte priamo na osoby, rastliny ani na domáce zvieratá. Nie je potrebné oplachovať s výnimkou povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, deťmi, s domácimi zvieratami, hračkami apod. Povrchy, kde sa domáce zvieratá pohybujú, prípadne ich môžu oblizovať, je nutné produkt nechať pôsobiť 15 minút a potom opláchnuť vodou.

Biocídny výrobok! Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.