Sanytol dezinfekcia na pradlo s Aloe vera

Výrobca:Marca Sk
Kód produktu:42636030
balenie Vaša cena s DPH do košíka
500ml 3.06 skladom
ks

Sanytol dezinfekčný prípravok, koncentrovaný na prádlo a práčky. 

Určený je: 

  • na biele aj farebné prádlo,
  • neobsahuje chlór,
  • neobsahuje ani zložky, ktoré by mohli narušiť vlákna, či farbu.

 

 

NEBEZPEČENSTVO

Dráždi kožu.

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Podľa možnosti odstráňte prípadné kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.

Biocídny výrobok! Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.