Sanakryl top

Výrobca:Austis
Kód produktu:8590892112049
balenie Vaša cena s DPH do košíka
25kg červenohnedá 135.47 na objednávku do 7dní
ks
25kg sivá 135.47 na objednávku do 7dní
ks

TOP
{> vydatnost }
{> mnozstvo } l

SANAKRYL TOP

hydroizolačná stierková hmota určená na ochranu, opravy a sanácie plochých striech z asfaltových pásov a strešnej izolačnej PUR peny

Spôsoby nanášania

Oblasť použitia

SANAKRYL TOP je možné použiť aj k ochranným náterom novej strešnej izolácie z PUR peny. Súčasne s náterom strešnej krytiny je možné SANAKRYL TOP použiť aj k náteru klampiarskeho príslušenstva strechy z pozinkovaného plechu, hliníkového plechu a oceľového plechu natretého antikoróznym náterom. Je určený aj na údržbu a opravu fóliových krytín. Hydroizolačná hmota SANAKRYL TOP sa nanáša v tekutom stave a po zaschnutí vytvára samostatnú trvale pružnú bezšvovú hydroizolačnú fóliu s minimálnou nasiakavosťou, spĺňajúcu nároky na dlhodobé zaťaženie vodou a poveternostnými vplyvmi.

SANAKRYL TOP spolu s výstužnou tkaninou tvorí hydroizolačný systém pre opravu plochých striech so spádom min. 1 ° a dlhodobým zaťažením vodou, maximálne však 6 mesiacov nepretržite bez vyschnutia. V tomto systéme je SANAKRYL TOP určený ako základná kotviaca aj ako finálna uzatváracia vrstva. Tento systém sa používa na ochranu, údržbu a opravu starších strešných krytín z asfaltových pásov. SANAKRYL TOP je možné použiť na strechách v sklone do 15 ° aj požiarne nebezpečnom priestore.

Spracovanie

SANAKRYL TOP sa nanáša na podklad očistený od mechanických nečistôt a odmastený (odporúča vysokotlakové umývacie zariadenie a roztok saponátu) vyspravený, suchý. Savé podklady a starú asfaltovú krytinu je potrebné penetrovať prostriedkom FORTE penetral pri teplote podkladu a okolia v rozpätí 8-30 ° C. Nanáša sa v 1-3 vrstvách podľa druhu úpravy, s technologickou prestávkou 12 hod. Pri teplote 20 ° C. Posledná vrstva sa vykonáva len valčekom. SANAKRYL TOP je určený pre strechy s minimálnym spádom 1 ° a s dlhodobým zaťažením vodou, najdlhšie však 6 mesiacov nepretržite bez vyschnutia.

Podrobný pracovný postup aplikácie je spracovaný v samostatnom aplikačnom predpise STRECHY. Aplikačným firmám do poručujeme zúčastniť sa odborného školenia za účelom získania "Osvedčenia výrobcu", oprávňujúce vyškolenú firmu na aplikáciu uvedenej hmoty. Zoznam osôb oprávnených na vykonávanie školení v SR dostanete v obchodnom odd. výrobcu. Dlhodobé záruky poskytuje výrobca len po absolvovaní odborného školenia. Získané osvedčenie umožňuje tiež bezplatné využívanie poradenskej služby a technického posúdenia stavu objektov pri väčších akciách.

Spotreba

ochranný náter 0,5-1,0 kg / m2

hydroizolačný systém s tkaninou 2,5 - 3,0 kg / m2

PUR pena 1 kg / m2

Balenie

25 kg


Príslušenstvo


Súbory na stiahnutie