Šamotová múčka

Výrobca:ostatní
Kód produktu:S00976461
balenie Vaša cena s DPH do košíka
2kg 2.29 skladom
ks

Šamotová múčka

Šamotová múčka je sypká zrnitá hmota ílovitého charakteru, ktorá sa s pridaním vodného skla tekutého používa ako šamotová malta alebo tmel na vymazávanie a opravy šamotových ohníšť šporákov, kachlí, kotlov , šamotových pecí, a iných tepelne namáhaných telies. Malta okrem dobrej priľnavosti a pevnosti má aj vysokú plasticitu, čím umožní opravenie prasklín vytvorených v malte sušením.

 

Návod na použitie:

 

Príprava šamotovej malty:

Suchá šamotová múčka sa zaleje a dôkladne premieša s vodným roztokom v uvedenom pomere (tabuľka) na konzistenciu vhodnúna spájanie šamotových styčných plôch:

Šamotová múčka LARO Vodné sklo LARO Voda
1 kg 60 ml 180 ml

Malta sa nechá odležať max. 5 minút a pred použitím ešte raz zľahka premiešame. Malta je pripravená. Zostatkovú (nariedenú) nepoužitú maltu doporučujeme zaliať min. vrstvou vody, aby nezaschla a aby bolo možné neskor s maltou pokračovať v práci (pred pokračovaním vodu z povrchu zliať). Aplikovaná malta sa spevní (vytvrdne) vypálením pri prevádzke ohnišťa tepelného zariadenia.

Odporúčaný postup zahrievania pri opravách vykurovacích telies: 

- po ukončení opráv sa odporúča vykurovacie teleso (kachle, krby, pece) zahrievať prvé dva dni pri teplote nad 20 stupňov cca po dve hodiny, potom možno zahriať na maximálnu prevádzkovú teplotu.

 

 

Vlastnosti: Sypká zrnitá šedohnedá pevná hmota, ktorej podstatu tvoria hlinité kremičitany.

 

Technické údaje: Nehorľavá,  pevná látka šedohnedej farby.

 

Balenie: LDPE vrecko 2 kg, 25 kg vrecká, voľné balenie

 

Bezpečnostné údaje: Netoxická, nehorľavá. Proti prašnosti pri dlhodobejšej expozícii doporučujeme použiť respirátor.