Prena štandard maliarska farba

Výrobca:Het
Kód produktu:PR4
balenie množstvo v balení Vaša cena s DPH do košíka
4kg 4.57 skladom
ks
8kg 7.70 skladom
ks
18kg 15.06 skladom
ks
40kg 32.53 skladom
ks

NOVINKA
{> vydatnost }
{> mnozstvo } l

Použitie: na vnútorné nátery stien a stropov (vápenných, vápenno-cementových omietok, muriva, betónových panelov a pod.). Výrobok spĺňa požiadavky na nátery povrchov, ktoré môžu prichádzať do nepriameho styku s potravinami. Náter vytvára vysoko krycí, matný, paropriepustný povrch, ktorý je odolný voči štandardnej vlhkosti v miestnostiach. Natretý povrch nesmie byť v stálom kontakte s vodou a nesmie byť vystavený kondenzujúcej vlhkosti. Zaschnutý náter krátkodobo odolá teplote okolo 70 °C. Farba je vhodná na maľbu obytných, úžitkových a priemyselných priestorov s nižšími nárokmi.
Odtiene: neštandardný biely, tónovanie je možné vykonávať tónovacími farbami HETCOLOR (v ľubovoľnom pomere) alebo tónovacím prípravkom KOLORKA FORTE (max. do pomeru 1 : 10 dielom farby).
Riedidlo: voda (pitná)
Odporúčané riedenie:
napúšťací náter 0,30 - 0,50 l vody/1 kg farby (0,50 - 0,80 l vody/1 l)
krycie nátery 0,10 - 0,30 l vody/1 kg farby (0,15 - 0,50 l vody/1 l)
Pri nadmernom zriedení farby sa znižuje krycia schopnosť a môže dôjsť k zhoršeniu parametrov farby.
Nanášanie: odporúčaná aplikácia štetkou, malé plochy štetcom, prípadne je možné farbu aplikovať maliarskymi valčekmi (perlon, polyakryl, polyamid), veľkoplošná aplikácia – striekaním AIRLESS. Pri aplikácii striekaním je vhodné vopred vykonať skúšky na konkrétnom zariadení.
Výdatnosť: 6 - 10 m2 z 1 kg farby v jednej vrstve podľa nasiakavosti a štruktúry podkladu, aplikačnej techniky, hrúbky nanesenej vrstvy a ďalších faktorov.
Podklad: suchý, súdržný, bez nečistôt, plesní a rias, nezasolený, nemastný, zbavený debniacich olejov, chemicky stály, vyzretý (pH ≤8,5; kontrolu možno vykonať pH testerom). Vrstvy starých náterov so zlou priľnavosťou či súdržnosťou je nutné odstrániť. Odporúča sa zabezpečiť dostatočnú rovnosť a zjednotenú nasiakavosť podkladu.
Aplikačná teplota: teplota hmoty, prostredia a podkladu sa musí pri aplikácii a do 24 hodín po aplikácii pohybovať v rozmedzí +5 až +30 °C (najlepšie +10 až +25 °C).
Príprava farby pred použitím: pred aplikáciou je potrebné farbu poriadne premiešať. Pri miešaní sa postupujte tak, aby nedochádzalo k prenikaniu vzduchu do hmoty a k napeneniu farby.

APLIKAČNÝ POSTUP:
Ako napúšťací náter sa aplikuje farba zriedená v pomere max. 0,5 l vody na 1 kg farby. Na veľmi hladké podklady sa ako napúšťací náter používa penetračný prípravok UP-GRUND, veľmi nasiakavé podklady sa napúšťajú prípravkami A-GRUND alebo AT-GRUND. Pokiaľ je podkladom súdržný, neprašný, málo nasiakavý pôvodný náter, napúšťací náter nie je nutný. Pri aplikácii na menej pevné staré nátery sa neodporúča vracať sa valčekom viackrát na jedno miesto, mohlo by dôjsť k strhnutiu pôvodného náteru. Vrstvy starých náterov s nedostatočnou priľnavosťou je nutné vopred oškrabať. Škvrny od zatečenej vody, hrdze, sadzí, anilínových farieb alebo od nikotínu sa najprv pretrú izolačným náterom I-GRUND alebo v prípadeväčšej intenzity farbou HETLINE IZOL. Po zaschnutí napúšťacieho náteru sa nanesú 1 až 2 (pri nových či odtieňovo výrazne odlišných podkladoch podľa potreby aj viac) krycie nátery farbou zriedenou max. 0,3 litra vody na 1 kg farby. Všetky pomôcky pri pracovných prestávkach chrániť pred zaschnutím a po práci umyť vodou. V priebehu nanášania a schnutia zabezpečiť dôkladné vetranie.
Skladovanie: pri +3 až +30 °C. Nesmie zamrznúť, chrániť pred priamym slnečným žiarením. Výrobok si v pôvodnom neotvorenom balení uchováva svoje úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedeného na obale (EXP.), t. j. 36 mesiacov od dátumu výroby.

 
Súbory na stiahnutie