objednávať je možné len pre 

registrované maloobchodné predajne

OBCHODNÍ PARTNERI