Nemrznúca prísada Contrafreeze

Výrobca:ostatní
Kód produktu:c1
balenie Vaša cena s DPH do košíka
1L 2.21 skladom
ks
5L 9.86 skladom
ks

Popis výrobku Contrafreeze je bezchloridový kvapalný urýchľovač tvrdnutia a prísada proti mrazu s plastifikačným účinkom určená do betónov a cementových mált. Contrafreeze neskracuje dobu spracovateľnosti čerstvej zmesi. Vedie k rýchlemu nárastu počiatočnej pevnosti a k zvýšeniu konečnej pevnosti. Použitie Contrafreeze sa používa najčastejšie k : 1- skráteniu doby tepelnej ochrany pri betónovaní a murovaní za nízkych teplôt 2- skrátenie doby, počas ktorej je možné odstránenie monolitických betónových konštrukcií 3- skrátenie doby potrebnej pre dosiahnutie odformovacej alebo manipulačnej pevnosti výrobku z betónu a železobetónu.

Vlastnosti Vzhľad : priesvitná až modro - nažltlá kvapalina Hustota : minimálne 1,25 kg/l pH : 7,0 - 9,5

Vzájomná zlúčiteľnosť : nie je doporučená pre použitie s hlinitanovým cementom a síranovzdorným cementom, bez vyskúšania sa nesmú kombinovať s ostatnými prísadami.

Návod na použitie

Pri používaní prísady Contrafreeze je potrebné dodržať normu ČSN EN 206-1 a ČSN P ENV 13670-1. Zloženie zmesi: Používať zmesi s nízkym obsahom cementu je za nízkych teplôt neprípustné. V zimnom období je nutné používať portlandské cementy s vysokými počiatočnými pevnosťami a dávkovať čo možno s najmenším množstvom vody. Všetky zložky použité k príprave zmesi musia byť bez ľadu. Teplota zmesi pred jej uložením nesmie byť nižšia ako +5 ?C. Dávkovanie Obvykle 1,0 - 2, 5 litra na 100kg cementu. Doporučená východzia dávka pre ochranu pred mrazom do - 5 ?C sú 2 litre na 100 kg cementu. Contrafreeze sa pridáva do zmesi buď rozriedený vodou pri miešaní alebo priamo do hotovej zmesi po zámesovej vode, pričom je nutné predĺžiť dobu miešania cca 2 min kvôli rovnomernému rozloženiu prípravku a homogenizáciu zmesi. Je nutné aj znížiť dávkovanie vody. Po uložení sa musí čerstvý betón alebo malta chrániť tak, aby bola jej teplota udržovaná nad bodom mrazu do doby, pokiaľ nedosiahne minimálnu požadovanú pevnosť alebo teplota vzduchu nevystúpi nad bod mrazu (napr. zakryť tepelne - izolačnou plachtou)