Krovsan Profi +

Výrobca:Color Company
Kód produktu:kb001
1l:
3l:
5l:
:
Hodnotenie: ( zatiaľ nikto nehodnotil )
balenie Vaša cena s DPH do košíka
1L bezfarebný 8.84
ks
5L bezfarebný 41.82
ks
1L hnedý 9.02
ks
5L hnedý 42.77
ks
1L zelený 9.02
ks
5L zelený 42.77
ks

NOVINKA

Biocídny výrobok! Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.   

Vysokoúčinný fungicídny a insekticídny prípravok s okamžitým likvidačným a preventívnym účinkom na ochranu dreva, drevotrieskových a drevovláknitých výrobkov, rôznych drevených prvkov, drevených konštrukcií, krovov, drevostavieb, zrubov, stropov, podláh, obkladov, okien, nábytku, záhradného nábytku, plotov a iných výrobkov z dreva. Prípravok je vysoko účinný proti drevokaznému hmyzu a proti zamodreniu dreva. Je odolný voči poveternosti, je z dreva nevymývateľný

KROVSAN PROFI + je určený ako základný, ochranný a napúšťací náter dreva pod vodouriediteľné alebo syntetické laky a lazúry.

KROVSAN PROFI + obsahuje alkydové spojivo a prísady. Ľahko preniká do povrchu dreva. Po uschnutí je bez zápachu.

Pozor!

Výstražné upozornenia
H400    Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410    Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
P273     Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P391     Zozbierajte uniknutý produkt.
P501     Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Doplňujúce informácie:

EUH208 Obsahuje propikonazol (ISO). Môže vyvolať alergickú reakciu.