Fortisol 1K

Výrobca:Austis
Kód produktu:F5
balenie Vaša cena s DPH do košíka
5kg 28.88 na objednávku do 7dní
ks

TOP

FORTISOL 1K

jednozložková mrazuvzdorná hydroizolačná stierková hmota určená na izoláciu a ochranu stavebných konštrukcií z betónu a ocele

Spôsoby nanášania

použitípoužití

Oblasť použitia

FORTISOL 1K sa používa pre vonkajšie i pre vnútorné izolácie základov, pivníc a iných stavebných konštrukcií v nových i starých stavbách. Vytvrdnutá vrstva hydroizolačnej hmoty zabraňuje prieniku spodných vôd a to i pri tlaku pôsobiacim smerom z podkladu. FORTISOL 1K chráni betónové, železobetónové i oceľové konštrukcie pred vodou, vlhkosťou a agresívnymi atmosferickými vplyvmi, zabraňuje prieniku CO2 a SO2 do betónových konštrukcií mostov, kanálov a štôlní podzemných a vodných stavieb. Je vhodný na izolácie pod obkladové materiály v kúpeľniach, plaveckých bazénoch a vodných nádržiach. Je vhodný aj ako adhézny môstik pre dodatočné betonáže.

Spracovanie

Do čistej nádoby sa naleje potrebné množstvo vody a za stáleho miešania sa prisype zodpovedajúce množstvo hmoty FORTISOL 1K. Pomer miešania sypkej hmoty s vodou je 100 hm. dielov sypkej hmoty na 20 hm. dielov vody. Na jedno balenie FORTISOL 1K 15 kg príde 3 kg vody. Odporúča sa namiešať len toľko hmoty, koľko je možné spracovať do jednej hodiny od namiešania. Hmota FORTISOL 1K sa s vodou dokonale premieša, najlepšie elektrickou vŕtačkou s miešadlom tak, aby neobsahovala hrudky sypkej hmoty a nebola napenená. Mieša sa minimálne 5 min, po tejto dobe sa nechá 5 min zrieť a opäť sa krátko zamieša. Aplikuje sa štetcom, štetkou, kefou alebo nerezovou stierkou na pripravený a zvlhčený (nie však mokrý) podklad. V prípade použitia penetračného prípravku FORTE penetral sa hmota FORTISOL 1K nanáša najskôr po 2 hod. od aplikácie penetrácie. Nanáša sa najmenej v dvoch vrstvách v hrúbke 0,5-1 mm, čo zodpovedá spotrebe 1,0-1,5 kg / m². Technologická prestávka medzi jednotlivými vrstvami je za normálnych podmienok 4 hod. (Hmota je zaschnutá, ale nie vytvrdnutá). Počas vytvrdzovania nesmie hmota prísť do styku s vodu, pretože by mohlo dôjsť k jej rozplaveniu.

Vyspravenie podkladu

  • Medzery, špáry a nerovnosti v podklade musia byť vyspravené cementovou maltou. Povrch podkladu musí umožňovať nanesenie súvislej vrstvy.
  • Výrony vody musia byť pred aplikáciou hmoty FORTISOL 1K zastavené vhodným rýchlo sa odparujúcim Následne po vytvrdnutí je vhodné zabezpečiť tieto miesta armovacou sklenenou tkaninou vtlačenou do hmoty FORTISOL 1K.
  • Rohy a hrany na stenách je potrebné vystužiť sklenenou tkaninou alebo pružnou páskou do hmoty FORTISOL 1K. Napojenie podlahy na steny zaobliť cementovou maltou alebo pružnou tesniacou páskou do hmoty.

Spotreba

netlaková izolácia pod obklad: 1,0-1,5 kg / m² (min. 2 vrstvy)

izolácia do 1 m pod úroveň terénu proti zemnej vlhkosti a dažďovej vode: 2,0-3,0 kg / m² (3 vrstvy)

izolácia od 1-50 m pod úroveň terénu proti vode pôsobiacej tlakom z podkladu: 4,0-6,0 kg / m² (4 vrstvy)

Balenie

5 kg; 15 kg