Eternal rop izol

Výrobca:Austis
Kód produktu:98246611000
balenie Vaša cena s DPH do košíka
10kg 117.13 na objednávku do 7dní
ks

TOP
{> vydatnost }
{> mnozstvo } l

ETERNAL rop-izol

oteru vzdorná náterová hmota určená na ochranu betónu a betónových podláh s izolačnými vlastnosťami a vysokým difúznym odporom pre CO2 a SO2, dočasne odolávajúca ropným produktom a niektorým chemikáliám

Spôsoby nanášania

použitípouzitipoužití

Oblasť použitia

ETERNAL rop-izol je náterová hmota určená na vnútorné a vonkajšie nátery betónových podkladov, cementovej mazaniny, príp. vápenno cementových omietok. Slúži ako izolačný náter záchytných jímok alebo betónových podláh na zachytenie úniku ropných produktov do podložia a na nátery plôch s nebezpečenstvom kontaminanácie okolia ropnými produktmi a krátkodobo i niektorým chemikáliam. Náter odoláva pôsobeniu zriedených kyselín a zásad (do max. koncentrácie 10 hm.%), petroleju, motorovej nafte, vykurovaciemu oleju, mazacím olejom, lakovému- benzínu, rastlinným a živočíšnym tukom, čistiacim prostriedkom a pod. Náter nie je určený na izoláciu proti trvalému pôsobeniu chemikálií a ropných produktov, odoláva spoľahlivo dočasnému zaťaženiu tj. cca 21 dní. Náter je vhodný na povrchovú úpravu betónových podláh, dielní, skladov. Spoľahlivo odoláva bežnému zaťaženiu, nie však vlečeniu bremien. Náter umožňuje dobré prekrytie trhliniek v betóne do šírky 0,3 mm. Vzhľadom k malej priepustnosti pre CO2 a SO2 je ETERNAL rop-izol vhodný pre ochranné protikorózne a protikarbonatačné nátery betónu.

ETERNAL rop-izol nie je možné použiť na nátery trvalo umiestnené pod vodou a dlhodobo vystavené vysokej vlhkosti. Neodporúča sa ako náter na vysoko hladené povrchy bez predchádzajúceho zdrsnenia povrchu a na plochy určené pre pojazd gumovými kolesami.

Spracovanie

Podklad pod ETERNAL rop-izol musí byť vyzretý, suchý, súdržný, vy spravený, očistený a napenetrovaný neriedeným penetračným prostriedkom FORTE penetral. Nové a hladené betónové podlahy je potrebné otryskať alebo obrúsiť. Dilatačné špáry sa vyplnia trvalo pružnou hmotou. Na vnútorné povrchy postačujú 2 nátery, na vonkajšie plochy a záchytné nádrže sú potrebné 3 nátery, pritom musí byť dodržané doporučené množstvo náterovej hmoty. Časový odstup medzi jednotlivými nátermi je min. 5 hod. V závislosti od teploty a vlhkosti okolia. Upravený povrch je pochôdzny zhruba za 5 hod. Od aplikácie posledného náteru, ľahko zaťažiteľný je po 3 dňoch a celkom vytvrdnutý po 7 dňoch. Náterovú hmotu možno aplikovať pri teplotách povrchu a okolia 8-30 ° C. Pri vonkajších aplikáciách sa náterová hmota neodporúča natierať za intenzívneho priameho slnečného žiarenia.

Spotreba

betónové podlahy vnútorné: 0,40-0,50 kg / m2 (2 vrstvy)

betónové podlahy vonkajšie: 0,50-0,80 kg / m2 (3 vrstvy) \

záchytné jímky: 1,00-1,20 kg / m2 (3 vrstvy)

Balenie

10 kg


Príslušenstvo


Súbory na stiahnutie